Paul Breddels | Art

My latest work

Magic of nature No:03

Magic of nature No:03 Acrylics on Canvas 30 x 30 cm Available

Magic of nature No:02

Magic of nature No:02 Acrylics on Canvas 30 x 30 cm Available

Magic of nature No:01

Magic of nature No:01 Acrylics on Canvas 30 x 30 cm Available

Taking Stock No:01

Taking Stock No:01 Acrylics on Canvas 140 x 90 cm Available

The secret

The secret Acrylics on Canvas 40 x 40 cm In private collection

Alternate Reality No:12

Alternate Reality No:12 Acrylics on Canvas 90 x 90 cm Available
1 2 3 4 5 6 7
De dans
Paul Breddels is kunstenaar, fotograaf en multimedia professional en woont en werkt sinds 2008 in Zweden.

Hij vindt inspiratie in zowel spiritualiteit en filosofie als in de theorieën van de  kwantummechanica. Bij het schilderen gaat het hem vooral om het oneindige proces van creëren, dat zelfs, of juist, nog doorgaat door de beleving van de toeschouwer.
"Ik beschouw schilderen als het cureren van ogenschijnlijke toevalligheden: het behouden van delen en aspecten die ik goed vind of die mij raken, en verder werken aan onderdelen die het nog nodig hebben.

Het is een voortdurende dans tussen hoofd en hart, tussen intuïtief werken en subjectief oordelen. Die cyclus kan dagen of weken duren, maar soms ook vele malen per dag in minuten plaatsvinden.

Een schilderij is een gestolde emotie, een portret van de wereld zoals die op een bepaald moment was als gevolg van een ontelbaar aantal bewuste en onbewuste beslissingen. Iedere druppel verf, iedere kwaststreek of kras zou een ander werk hebben opgeleverd."
The dance
Paul Breddels is an artist, photographer, and multimedia professional who has been living and working in Sweden since 2008.

He draws inspiration from both spirituality and philosophy, as well as the theories of quantum mechanics. When it comes to painting, his focus is primarily on the infinite process of creation, which continues, even or especially, through the experience of the spectator.
"I consider painting as the curation of apparent coincidences: preserving parts and aspects that I find good or that touch me, and further working on elements that still need it.

It is a continuous dance between the head and the heart, between working intuitively and making subjective judgments. This cycle can last for days or weeks, but sometimes it can also occur many times a day in minutes.

A painting is a solidified emotion, a portrait of the world as it was at a certain moment due to countless conscious and unconscious decisions. Every drop of paint, every brushstroke or scratch would have resulted in a different work."
chevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram